Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné údaje

Obec Kamenná Poruba leží v úpätí Slanských vrchov vo Východoslovenskej nížine, len západná časť chotára prechádza do Východoslovenskej pahorkatiny, Obec je vzdialená 7 km od okresného mesta Vranov nad Topľou.

Kataster obce má rozlohu 740 ha, poľnohospodárska pôda 666 ha, vodné plochy 4 ha a zastavené plochy 48 ha. Obec leží v nadmorskej výške v rozpätí od 132 až 375 m n.m.. Žije tu 1327 obyvateľov, počet domov 289.

Chotár je prevažne odlesnený, premenný na poľnohospodársku pôdu, pasienky a sady. Len na kóte je dubový les. Územím pretekajú potoky Trnava a Rakovec. Najbližšími susedmi je Davidov a Lomnica miestna časť Vranova nad Topľou.
Príroda

Slanské vrchy sú sopečné pohorie severojužného smeru, dlhé 50 km a široké 12 až 20 km. Zložené sú z piatich horských skupín (Šimonka, Makovica, Mošník, Bogota a Milíč) oddelených sedlami. Najvyšším vrchom pohoria je Šimonka (1092 m).

Geologický vývoj horstva bol ovplyvnený sopečnou činnosťou, pričom na jeho stavbe sa podieľajú andezity a iné vulkanické horniny. Eróziou pôvodného sopečného reliéfu vznikli rozmanité povrchové tvary, prekrásne doliny, zrázne skalné steny a bralá s kamennými moriami na úpätí.

Pre obec je zaujímavá a najviac navštevovaná takzvaná „Čierna studňa" vyvierajúci premeň, ktorý ústi do potoka Rakovec, prechádzajúci obcou a vlieva sa do rieky Topľa. Pri tomto prameni sa nachádza rybník, ktorý vybudoval Dušan Baranský spolu s obyvateľmi obce a v jeho blízkosti sa nachádza aj zrekonštruovaná chata.

Rozmanitosť prírodného prostredia, daná dubovo-bukovými lesmi, kvetnatými lúkami, hustou sieťou horských potokov a členitosťou reliéfu pohoria, je predpokladom bohatosti flóry a fauny Slanských vrchov. Vďaka výskytu niektorých vzácnych druhov vtákov sú Slanské vrchy na zozname chránených vtáčích území siete EÚ Natura 2000.
Zaujímavosti

V obci sa nachádza ruina budovy, ktorá bola pôvodne kaštieľom. Už za čias Uhorska a za prvej ČSR stál v obci a do dnešných čias pretrváva. Kaštieľ bol umiestnený na pozemkoch, ktoré dnes vlastnia rodiny žijúce trvalo v obci. Podľa spomienok pamätníkov bola na pozemku , ktorý dnes vlastní Bartolomej Serafín, kolková dráha, panský rybník a kúpalisko pre panstvo.

V obci sa nachádza murovaný gréckokatolícky kostol z roku 1820 zasvätený Zoslaniu Ducha svätého. V druhej polovici 20.storočia bol zaradený do zoznamu nehnuteľných kultúrnych pamiatok na Slovensku. Život obce spestruje klub dôchodcov svojimi vystúpeniami pod zoskupením „Porubianka". V podmienkach obce sa v oblasti športu najviac darí futbalistom. Ale napreduje aj stolný tenisu a do kategórie môžeme zaradiť aj činnosť miestnych turistov.


 


Úvodná stránka