Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Podujatia

Sanácia rodiny zo dňa 06.05.2015

Preventívnou aktivitou chce Komunitné centrum zvýš

Preventívnou aktivitou chce Komunitné centrum zvýšiť povedomie rodičov o povinnej školskej dochádzke detí a zabrániť tak trestnému stíhaniu rodičov za zanedbanie starostlivosti o deti. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Sprevádzanie detí

Cieľom preventívnej aktivity je predchádzanie a za

Cieľom preventívnej aktivity je predchádzanie a zabraňovanie rizikovému správaniu na cestných komunikáciách. Autor: Obec KP


 

Zber a triedenie šatstva

Komunitné centrum sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi a

Komunitné centrum sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi aj zorganizovaním zberu šatstva, obuvi a hračiek. Služby sú poskytované bezplatne. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Deň zdravých komunít 18.05.2015

Dňa 18.05.2015 KC Kamenná Poruba v spolupráci so Z

Dňa 18.05.2015 KC Kamenná Poruba v spolupráci so Zdravými komunitami, n. o. zorganizovalo Deň zdravých komunít. Cieľom tejto aktivity bola zdravotná osveta, poskytovanie prvej pomoci a osvojenie základov zdravej výživy. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Práca v teréne 29.05.2015

Mapovanie potrieb obce je tiež jednou z foriem prá

Mapovanie potrieb obce je tiež jednou z foriem práce Komunitného centra. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Deň detí 01.06.2015

Záujmová a tematická aktivita prispieva k odstraňo

Záujmová a tematická aktivita prispieva k odstraňovaniu bariér a vytváraniu kontaktov medzi všetkými občanmi. Cieľom podujatia bolo spríjemniť deťom ich sviatok. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce 28.1.2017

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Družobné stretnutie - Kamenná Poruba (okres Žilina)

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Jozef Serafin - 30.10.2016 Kamenná Poruba

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Október - mesiac úcty k starším

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Rybacie hody 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu

 

Stavanie mája v obci

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Stolnotenisový turnaj o pohár starostu obce 19.3.2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

20.12.2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Jozef Serafin - 3.8.2015 Kamenná Poruba

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu

 

Rybacie hody 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Práca v teréne 29.05.2015

Mapovanie potrieb obce je tiež jednou z foriem prá

Mapovanie potrieb obce je tiež jednou z foriem práce Komunitného centra. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Deň zdravých komunít 18.05.2015

Dňa 18.05.2015 KC Kamenná Poruba v spolupráci so Z

Dňa 18.05.2015 KC Kamenná Poruba v spolupráci so Zdravými komunitami, n. o. zorganizovalo Deň zdravých komunít. Cieľom tejto aktivity bola zdravotná osveta, poskytovanie prvej pomoci a osvojenie základov zdravej výživy. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Zber a triedenie šatstva

Komunitné centrum sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi a

Komunitné centrum sa snaží pomáhať ľuďom v núdzi aj zorganizovaním zberu šatstva, obuvi a hračiek. Služby sú poskytované bezplatne. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Sprevádzanie detí

Cieľom preventívnej aktivity je predchádzanie a za

Cieľom preventívnej aktivity je predchádzanie a zabraňovanie rizikovému správaniu na cestných komunikáciách. Autor: Obec KP


 

Sanácia rodiny zo dňa 06.05.2015

Preventívnou aktivitou chce Komunitné centrum zvýš

Preventívnou aktivitou chce Komunitné centrum zvýšiť povedomie rodičov o povinnej školskej dochádzke detí a zabrániť tak trestnému stíhaniu rodičov za zanedbanie starostlivosti o deti. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Evanjelizačné a pastoračné podujatie

Poskytovaním pastoračných a evanjelizačných služie

Poskytovaním pastoračných a evanjelizačných služieb chce Komunitné centrum napomôcť sociálnej inklúzii náboženskou cestou. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 

Deň detí 01.06.2015

Záujmová a tematická aktivita prispieva k odstraňo

Záujmová a tematická aktivita prispieva k odstraňovaniu bariér a vytváraniu kontaktov medzi všetkými občanmi. Cieľom podujatia bolo spríjemniť deťom ich sviatok. Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 
 
Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP

Autor: Obec KP


 


Úvodná stránka