Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Kontakty

Informácie o webovom sídle

Návštevníci stránky www.kamennaporuba.sk, nachádzate sa na oficiálnej webovej stránke obce Kamenná Poruba. Toto webové sídlo -www.kamennaporuba.sk - vlastní a spravuje Obec Kamenná Poruba. Stránka bola spustená do prevádzky v lete 2013 a je spravovaná pomocou redakčného systému. Stránka spĺňa pravidlá prístupnosti a štandardy platné s novou legislatívou. 

Správca a vlastník obsahu
Obec Kamenná Poruba
Kamenná Poruba č.207
093 03  Vranov nad Topľou
IČO: 00332461
Číslo účtu: 917528632/0200

Mailové kontakty
Všeobecné informácie: info@kamennaporuba.sk
Podateľňa: podatelna@kamennaporuba.sk
Starosta: starosta@kamennaporuba.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: webmaster@kamennaporuba.sk

Technický prevádzkovateľ
WEBYGROUP s.r.o.
Obrancov mieru 1856/60, Poštová adresa Nižovec 8936/2A
960 01 Zvolen
www.webygroup.sk
 


Informácie o kompetenciách

Obec Kamenna Poruba je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne podľa zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec Kamenná Poruba spravuje

  • Obecný úrad,
  • matriku,
  • materskú školu,
  • základnú školu,
  • školskú jedáleň,
  • obecný cintorín a dom smútku,
  • futbalové a multifunkčné ihrisko.

Obec Kamenná Poruba je zriaďovateľom Základnej školy v Kamennej Porube. 
Spoločný obecný úrad v sídle Mestského úradu Vranov nad Topľou zabezpečuje výkon úloh zverených zákonom číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


 


Úvodná stránka