Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne stránky obce Kamenná Poruba

Všeobecné oznamy

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zverejnené 19.11.2018


 

Správa Miestnej volebnej komisie obce Kamenná Poruba o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.11.2018


 

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie Komunálnych volieb 2018

Zverejnené 12.11.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 27.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube

Zverejnené 27.9.2018


 

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 27.8.2018


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste učiteľa Materskej školy

Zverejnené 22.8.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný zamestnanec v MŠ

Zverejnené 21.8.2018


 

Úradné hodiny obecného úradu Kamenná Poruba

Zverejnené 16.8.2018


 

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018
Aktualizované: 4.9.2018


 

Utvorenie volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnené 24.7.2018
Aktualizované: 27.8.2018


 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Zverejnené 18.7.2018


 

Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Asistent učiteľa Materskej školy

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Porubenský les a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Kapitan a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Realizácia projektu Miestne občianske poriadkové služby v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 26.1.2018


 

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č.330/1991 Zb. Návrh na začatie konania

Zverejnené 19.12.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.11.2017


 

Návrh rozpočtu

Zverejnené 1.12.2017


 

Oznámenie o výberovom konaní na pozície miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené 9.11.2017


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnené 9.10.2017


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v rómskej osade

Zverejnené 12.9.2017


 

Utvorenie volebného okrsku

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov utvára Obec Kamenná Poruba pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ...viac...

Zverejnené 4.9.2017


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov obec Kamenná Poruba zverejňuje elektronickú adresu na doručenie ozná ...viac...

Zverejnené 30.8.2017
Aktualizované: 4.9.2017


 

Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľana

Zverejnené 28.8.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Návrh

Zverejnené 8.8.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 1 pozíciu TSP

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba a Žiadosť o stanovisko k návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 31.7.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície TSP a TP

Zverejnené 3.7.2017


 

Oznam o výberovom konaní KC Kamenná Poruba

Zverejnené 29.6.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Zverejnené 28.6.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené 28.6.2017


 

Pozvánka na Rybacie hody

Zverejnené 21.6.2017
Aktualizované: 22.6.2017


 

Pozvánka na bezplatné meranie zraku

Zverejnené 20.6.2017


 

Oznam o povinnosti udržiavania pozemkov v nezaburinenom stave.

Zverejnené 1.6.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície TSP aTP

Zverejnené 18.5.2017
Aktualizované: 23.5.2017


 

Oznámenie na predkladanie stanovísk verejnosti k správe o hodnotení dokumentu Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 5.5.2017


 

Koncept územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 28.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - konceptu územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 26.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania konceptu Územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 26.4.2017


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia lesnej spoločnosti Porubenský les

Zverejnené 9.3.2017


 

ZBER SKLA Z DOMÁCNOSTÍ V ROKU 2017

Obec Kamenná Poruba v zastúpení starostom obce Jozefom Gaďom oznamuje občanom, že v roku 2017 sa sklo bude zbierať z domácností v týchto termínoch:
1.)  29.03.2017
2.)  19.07.2017
...viac...

Zverejnené 2.2.2017


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - verejná vyhláška

Zverejnené 25.1.2017


 

Obec Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Kamennej Porube.

Zverejnené 24.1.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania Zadania pre Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.10.2016


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Zadanie - Návrh

Zverejnené 14.10.2016


 

Oznámenie / Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Zverejnené 5.9.2016


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste - učiteľ ZŠ

Zverejnené 27.7.2016


 

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 20.4.2016


 

Voľby do NRSR 2016 - Preukazovanie totožnosti voliča občianskym preukazom.

Oznamujeme občanom, že každý volič vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 05.03.2016 je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom.
Podľa § 24 ods. 2 v ...viac...

Zverejnené 3.3.2016


 

RÚVZ Vranov n/Topľou - Rozhodnutie č. HaPM-Ep/01738/15/005068

Zverejnené 18.1.2016


 

Informačná tabuľa Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 15.1.2016


 

Zber komunálneho odpadu 2016

Zverejnené 11.1.2016


 

Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 23.12.2015


 

Rozhodnutie RÚVZ Vranov nad Topľou

Zverejnené 21.12.2015


 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Kamenná Poruba na roky 2015-2020.

Zverejnené 15.12.2015


 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

Zverejnené 5.11.2015


 

Rozhodnutie RÚVZ Vranov nad Topľou

Zverejnené 26.10.2015
Aktualizované: 21.12.2015


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.09.2015

Zverejnené 14.9.2015


 

Oznam - správa - Generel

Zverejnené 29.7.2015


 

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja - správa o hodnotení startegického dokumentu

Zverejnené 29.7.2015


 

Vážení návštevníci oficiálnych stránok obce Kamenná Poruba !

Na webovom sídle www.kamennaporuba.sk kvôli skvalitneniu a sprehľadneniu poskytovaných informácií práve prebiehajú úpravy systému zobrazovania a štruktúry.

Prosíme Vás preto o trpezlivosť a za pochopenie ďakujeme.

webmaster@kamennaporuba.sk


 


Úvodná stránka