Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

Oficiálne stránky obce Kamenná Poruba

Všeobecné oznamy

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Všetky termíny prerušenia distribúcie elektriny - t.j.:
 
13.9.2019, 17.9.2019, 18.9.2019, 19.9.2019, 23.9.2019
4.10.2019, 7.10.2019, 8.10.2019, 9.10.2019, 10.10.2019, 14.10.2019 ...viac...

Zverejnené 6.9.2019
Aktualizované: 30.9.2019


 

Výskyt afrického moru ošípaných v drobnochovoch na území SR - upozornenie.

Zverejnené 12.8.2019


 

Rozhodnutie č. HEPZaVkZ/00629/19/001558 o zrušení zákazu vykonávania hromadných podujatí

Zverejnené 19.6.2019


 

Oznam na obsadenie pracovného miesta kuchár/ka v školskej jedálni pri Základnej škole Kamenná Poruba v rámci Národného projektu Pracuj v školskej kuchyni.

Zverejnené 3.6.2019


 

Záverečný účet Obce Kamenná Poruba za rok 2018

Zverejnené 31.5.2019


 

Návrh Záverečného účtu Obce Kamenná Poruba za rok 2018

Zverejnené 16.5.2019
Aktualizované: 31.5.2019


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 12.4.2019


 

Oznam o zneškodňovaní odpadových vôd akumulovaných v žumpách

Zverejnené 9.4.2019


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kamenná Poruba na I. polrok 2019

Zverejnené 4.4.2019


 

Rozhodnutie o nariadení opatrenia zákazu vykonávania všetkých hromadných športových a kultúrnych podujatí v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 28.3.2019


 

Oznam Policajného zboru - oddelenie dokladov o zmene sídla

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo Vranove nad Topľou oznamuje verejnosti, že od 01.04.2019 bude oddelenie dokladov Vranov nad Topľou sídliť v nových priestoroch v budove AOC (1. poschodie) na ...viac...

Zverejnené 25.3.2019


 

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia na predchádzanie prenosným ochoreniam podľa § 12 ods. 2 zákona č. 355/2007 Z.z.

Zverejnené 22.3.2019


 

Odpis zápisnice okrskovej volebnej komisie vo voľbách prezidenta SR

Zverejnené 20.3.2019


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do Európskeho parlamentu

Zverejnené 20.3.2019


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa / - ky Základnej školy v Kamennej Porube

Zverejnené 15.3.2019


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Porubenský les a spol pozemkové spoločenstvo

Zverejnené 11.3.2019


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Kapitan a spol.

Zverejnené 11.3.2019


 

Menovací dekrét zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do Európskeho parlamentu

Zverejnené 6.3.2019
Aktualizované: 19.3.2019


 

Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce Kamenná Poruba

Zverejnené 27.2.2019


 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách 16. marca 2019

Zverejnené 25.2.2019


 

Určenie osoby zodpovednej za organizačno - technické zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu v roku 2019

Zverejnené 21.2.2019


 

Utvorenie volebného okrsku pre voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019

Zverejnené 21.2.2019


 

Žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 5.2.2019


 

Informácia pre voliča k voľbám do Európskeho parlamentu

Zverejnené 5.2.2019


 

Vyhlásenie volieb do Európskeho parlamentu

Zverejnené 5.2.2019


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Zverejnené 31.1.2019


 

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 25.1.2019


 

Utvorenie volebného okrsku pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 25.1.2019


 

Menovací dekrét zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 25.1.2019


 

Určenie osoby na organizačnú a technickú prípravu volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 25.1.2019


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie Hlavný kontrolór obce

Zverejnené 23.1.2019
Aktualizované: 24.1.2019


 

Oznámenie o zasielaní sumárnych údajov z evidencie o dohodnutom a zaplatenom nájomnom.

Povinnosti nájomcov pri nájme poľnohospodárskej pôdy!
viac...

Zverejnené 23.1.2019


 

POVINNÁ REGISTRÁCIA OŠÍPANÝCH!

Každý chovateľ je povinný chov ošípanej nahlásiť a zaregistrovať na Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Vranov nad Topľou. Táto povinnosť platí aj po 1.1.2019 !
viac...

Zverejnené 14.1.2019


 

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 11.1.2019


 

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky

Zverejnené 11.1.2019


 

Návrh rozpočtu na rok 2019

Zverejnené 19.11.2018


 

Správa Miestnej volebnej komisie obce Kamenná Poruba o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.11.2018


 

Odpis zápisnice miestnej volebnej komisie Komunálnych volieb 2018

Zverejnené 12.11.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 27.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube

Zverejnené 27.9.2018


 

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 27.8.2018


 

Úradné hodiny obecného úradu Kamenná Poruba

Zverejnené 16.8.2018


 

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018
Aktualizované: 4.9.2018


 

Utvorenie volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnené 24.7.2018
Aktualizované: 27.8.2018


 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Zverejnené 18.7.2018


 

Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Asistent učiteľa Materskej školy

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Porubenský les a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Kapitan a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Realizácia projektu Miestne občianske poriadkové služby v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 26.1.2018


 

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č.330/1991 Zb. Návrh na začatie konania

Zverejnené 19.12.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.11.2017


 

Návrh rozpočtu

Zverejnené 1.12.2017


 

Oznámenie o výberovom konaní na pozície miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené 9.11.2017


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnené 9.10.2017


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v rómskej osade

Zverejnené 12.9.2017


 

Utvorenie volebného okrsku

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov utvára Obec Kamenná Poruba pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ...viac...

Zverejnené 4.9.2017


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov obec Kamenná Poruba zverejňuje elektronickú adresu na doručenie ozná ...viac...

Zverejnené 30.8.2017
Aktualizované: 4.9.2017


 

Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľana

Zverejnené 28.8.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Návrh

Zverejnené 8.8.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 1 pozíciu TSP

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba a Žiadosť o stanovisko k návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 31.7.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície TSP a TP

Zverejnené 3.7.2017


 

Oznam o výberovom konaní KC Kamenná Poruba

Zverejnené 29.6.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Zverejnené 28.6.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené 28.6.2017


 

Pozvánka na Rybacie hody

Zverejnené 21.6.2017
Aktualizované: 22.6.2017


 

Oznam o povinnosti udržiavania pozemkov v nezaburinenom stave.

Zverejnené 1.6.2017


 

Oznámenie na predkladanie stanovísk verejnosti k správe o hodnotení dokumentu Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 5.5.2017


 

Koncept územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 28.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - konceptu územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 26.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania konceptu Územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 26.4.2017


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - verejná vyhláška

Zverejnené 25.1.2017


 

Obec Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Kamennej Porube.

Zverejnené 24.1.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania Zadania pre Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.10.2016


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Zadanie - Návrh

Zverejnené 14.10.2016


 

Oznámenie / Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Zverejnené 5.9.2016


 

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 20.4.2016


 

Informačná tabuľa Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 15.1.2016


 

Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 23.12.2015


 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Kamenná Poruba na roky 2015-2020.

Zverejnené 15.12.2015


 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

Zverejnené 5.11.2015


 

Oznam - správa - Generel

Zverejnené 29.7.2015


 

Vážení návštevníci oficiálnych stránok obce Kamenná Poruba !

Na webovom sídle www.kamennaporuba.sk kvôli skvalitneniu a sprehľadneniu poskytovaných informácií práve prebiehajú úpravy systému zobrazovania a štruktúry.

Prosíme Vás preto o trpezlivosť a za pochopenie ďakujeme.

webmaster@kamennaporuba.sk


 


Úvodná stránka