Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2

Oficiálne stránky obce Kamenná Poruba

Všeobecné oznamy

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 27.9.2018


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Kamennej Porube

Zverejnené 27.9.2018


 

Určenie zamestnanca zodpovedného za organizačno-technické zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 27.8.2018


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste učiteľa Materskej školy

Zverejnené 22.8.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný zamestnanec v MŠ

Zverejnené 21.8.2018


 

Úradné hodiny obecného úradu Kamenná Poruba

Zverejnené 16.8.2018


 

Určenie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018
Aktualizované: 4.9.2018


 

Utvorenie volebného okrsku pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018

Zverejnené 16.8.2018


 

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Oznámenie o rozsahu výkonu starostu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Zverejnené 8.8.2018


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

Zverejnené 24.7.2018
Aktualizované: 27.8.2018


 

Zverejnenie počtu obyvateľov obce

Zverejnené 18.7.2018


 

Informácie pre voliča k voľbám do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávy obcí

Zverejnené 13.7.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Odborný zamestnanec v MŠ - školský špeciálny pedagóg

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste na pozíciu Asistent učiteľa Materskej školy

Zverejnené 13.7.2018
Aktualizované: 7.8.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Porubenský les a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia Lesnej spoločnosti Kapitan a spol.

Zverejnené 19.2.2018


 

Realizácia projektu Miestne občianske poriadkové služby v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 26.1.2018


 

Oznámenie - ukončenie platnosti užívania doterajších náhradných pozemkov, ktoré boli pridelené v zmysle pôvodného ust. § 15 zákona č.330/1991 Zb. Návrh na začatie konania

Zverejnené 19.12.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.11.2017


 

Návrh rozpočtu

Zverejnené 1.12.2017


 

Oznámenie o výberovom konaní na pozície miestnej občianskej poriadkovej služby

Zverejnené 9.11.2017


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017

Zverejnené 9.10.2017


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v rómskej osade

Zverejnené 12.9.2017


 

Utvorenie volebného okrsku

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov utvára Obec Kamenná Poruba pre voľby do orgánov samosprávnych krajov ...viac...

Zverejnené 4.9.2017


 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

V zmysle rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky z 23. júna 2017 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov obec Kamenná Poruba zverejňuje elektronickú adresu na doručenie ozná ...viac...

Zverejnené 30.8.2017
Aktualizované: 4.9.2017


 

Verejná vyhláška - pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov začlenených do poľovného revíru Poľana

Zverejnené 28.8.2017


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Návrh

Zverejnené 8.8.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na 1 pozíciu TSP

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba a Žiadosť o stanovisko k návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania návrhu územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 1.8.2017


 

Oznámenie o strategickom dokumente ÚPN mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 31.7.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície TSP a TP

Zverejnené 3.7.2017


 

Oznam o výberovom konaní KC Kamenná Poruba

Zverejnené 29.6.2017


 

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - Informácie pre voliča

Zverejnené 28.6.2017


 

Vyhlásenie volieb do orgánov samosprávnych krajov

Zverejnené 28.6.2017


 

Pozvánka na Rybacie hody

Zverejnené 21.6.2017
Aktualizované: 22.6.2017


 

Pozvánka na bezplatné meranie zraku

Zverejnené 20.6.2017


 

Oznam o povinnosti udržiavania pozemkov v nezaburinenom stave.

Zverejnené 1.6.2017


 

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na pozície TSP aTP

Zverejnené 18.5.2017
Aktualizované: 23.5.2017


 

Oznámenie na predkladanie stanovísk verejnosti k správe o hodnotení dokumentu Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 5.5.2017


 

Koncept územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 28.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania správy o hodnotení územnoplánovacej dokumentácie - konceptu územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 26.4.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania konceptu Územného plánu obce Kamenná Poruba

Zverejnené 26.4.2017


 

Pozvánka na zasadanie zhromaždenia lesnej spoločnosti Porubenský les

Zverejnené 9.3.2017


 

ZBER SKLA Z DOMÁCNOSTÍ V ROKU 2017

Obec Kamenná Poruba v zastúpení starostom obce Jozefom Gaďom oznamuje občanom, že v roku 2017 sa sklo bude zbierať z domácností v týchto termínoch:
1.)  29.03.2017
2.)  19.07.2017
...viac...

Zverejnené 2.2.2017


 

Oznámenie o začatí zlúčeného územného a stavebného konania - verejná vyhláška

Zverejnené 25.1.2017


 

Obec Kamenná Poruba vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/-ky Materskej školy v Kamennej Porube.

Zverejnené 24.1.2017


 

Oznámenie o začatí prerokovania Zadania pre Územný plán obce Kamenná Poruba

Zverejnené 14.10.2016


 

Územný plán obce Kamenná Poruba - Zadanie - Návrh

Zverejnené 14.10.2016


 

Oznámenie / Verejné prerokovanie konceptu územného plánu Prešovského samosprávneho kraja.

Zverejnené 5.9.2016


 

Oznam o voľnom pracovnom mieste - učiteľ ZŠ

Zverejnené 27.7.2016


 

Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Kamenná Poruba.

Zverejnené 20.4.2016


 

Voľby do NRSR 2016 - Preukazovanie totožnosti voliča občianskym preukazom.

Oznamujeme občanom, že každý volič vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnia dňa 05.03.2016 je povinný preukázať sa platným občianskym preukazom.
Podľa § 24 ods. 2 v ...viac...

Zverejnené 3.3.2016


 

RÚVZ Vranov n/Topľou - Rozhodnutie č. HaPM-Ep/01738/15/005068

Zverejnené 18.1.2016


 

Informačná tabuľa Rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Kamenná Poruba

Zverejnené 15.1.2016


 

Zber komunálneho odpadu 2016

Zverejnené 11.1.2016


 

Oznámenie o strategickom dokumente Program rozvoja mesta Vranov nad Topľou

Zverejnené 23.12.2015


 

Rozhodnutie RÚVZ Vranov nad Topľou

Zverejnené 21.12.2015


 

Oznámenie o strategickom dokumente PHSR obce Kamenná Poruba na roky 2015-2020.

Zverejnené 15.12.2015


 

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Kód výzvy: KaHR-22VS-1501

Zverejnené 5.11.2015


 

Rozhodnutie RÚVZ Vranov nad Topľou

Zverejnené 26.10.2015
Aktualizované: 21.12.2015


 

Oznam o prerušení distribúcie elektriny dňa 24.09.2015

Zverejnené 14.9.2015


 

Oznam - správa - Generel

Zverejnené 29.7.2015


 

Generel dopravnej infraštruktúry Prešovského kraja - správa o hodnotení startegického dokumentu

Zverejnené 29.7.2015


 

Vážení návštevníci oficiálnych stránok obce Kamenná Poruba !

Na webovom sídle www.kamennaporuba.sk kvôli skvalitneniu a sprehľadneniu poskytovaných informácií práve prebiehajú úpravy systému zobrazovania a štruktúry.

Prosíme Vás preto o trpezlivosť a za pochopenie ďakujeme.

webmaster@kamennaporuba.sk


 


Úvodná stránka